Ventilationsservice

Med oss får ni full kontroll på ert ventilationssystem, hör av er så berättar vi mer!

Service och underhåll av ventilationen är grundläggande för ett väl fungerande system och därmed en god inomhusmiljö.
Det lönar sig att underhålla sin anläggning, nedan finns exempel på punkter som vi går igenom vid service.

Kontroll av fläktar, remmar
Rengöring av aggregat och intagsgaller
Byte av filter, vid behov
Komplett funktionskontroll
Samverkan mellan system, hur kyla och värme samverkar
Kontroll av styr- och reglerfunktioner samt brandspjäll
Optimering av drifttider samt andra inställningar så som temperatur och flöden

 

Serviceavtal

Fördelen med ett serviceavtal är att anläggningen underhålls, kontrolleras och optimeras på bästa sätt enligt förutbestämda tidsintervaller.

Om ni är intresserade av serviceavtal så träffas vi för att gemensamt diskutera en lämplig nivå och omfattning för just er anläggning.

Med ett serviceavtal får ni både trygghet och kontroll på er driftsekonomi och samtidigt säkerställer ni ett väl fungerande inneklimat i er fastighet.